5 มิ.ย.
2012

ฝึกแถวชิด การฝึกตำรวจ แบบฝึกบุคคลแถวชิด ครูฝึกแถวชิด การฝึกแถวตอน การฝึกแถวหน้ากระดาน การสั่งนับ แถวตอน แถวหน้ากระดาน

          การฝึกของตำรวจในปัจจุบัน หากผู้ที่ทำการฝึกหรือครูฝึก ไม่ทบทวนในคำบอกคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจหลงลืม หรือสั่งผิดพลาดได้

          ฉะนั้น ผมจึงขอนำเสนอเกี่ยวกับคำบอกคำสั่งของครูฝึก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องฝึกข้าราชการตำรวจ หรือ อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เพื่อประกวดการฝึกหรือให้ผู้เข้ารับการฝึกอยู่ในระเบียบวินัย การปฏิบัติตามคำสั่งอย่างถูกต้องครับ

          ครั้งนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับ แบบฝึกบุคคลแถวชิด

ในเรื่อง คำบอกคำสั่ง ที่ครูฝึก ต้องทบทวนและสั่งแถวให้ถูกต้องก่อน

แถวหน้ากระดาน

-แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ ( หน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า)

-แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ ( หน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ,มาหาข้าพเจ้า )

-แถวหน้ากระดานตั้งแต่สองแถวขึ้นไป ( หน้ากระดาน … แถว   ปิด/เปิด ระยะ,มาหาข้าพเจ้า )

การนับ ( แถวหน้ากระดาน )

-  การนับตามปกติ ( นับ.. ) (คำบอกคำเดียว )

หมายเหตุ กรณี แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว … สั่งได้เพียง “นับ”

ห้ามสั่ง ” นับตลอด.. นับ ” เนื่องจากมีเพียงแถวเดียว จะผิดระเบียบการฝึก

- การนับทั้งแถว  ( นับตลอด… นับ )

- การนับตามจำนวนที่กำหนด ( นับ.. ( ระบุจำนวน ) ,นับ )  เช่น 

นับ 3 นับ ,  นับ 4 นับ  เป็นต้น

การเปิดระยะ( แถวหน้ากระดาน )

“หัวแถวเป็นหลัก,  เปิดระยะ , จัดแถว ”

” ท้ายแถวเป็นหลัก, เปิดระยะ , จัดแถว ”

” คนนี้เป็นหลัก , เปิดระยะ , จัดแถว ”

การปิดระยะ ( แถวหน้ากระดาน )  คำบอกคำสั่งเช่นเดียวกันกับ การเปิดระยะแถวหน้ากระดาน   เพียงแต่สั่งจาก เปิดระยะ เป็นปิดระยะ เท่านั้น

แถวตอน

แถวตอนเดียว ( ตอนเรียงหนึ่ง, มาหาข้าพเจ้า )

แถว….หลายตอน ( ตอนเรียง … (จำนวน ) , มาหาข้าพเจ้า )

 

การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน

สมมติ จากแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว เปลี่ยนเป็นหน้ากระดาน 3 แถว

คำบอกคำสั่ง

หน้ากระดาน 3 แถว,ปิดระยะ,จัดแถว” เป็นต้น

การเปลี่ยนรูปแถวตอน

สมมติ จากแถวตอนเรียง 2 จะเปลี่ยนเป็นแถวตอนเรียง 4

คำบอกคำสั่ง

“ตอนเรียง 4 , จัดแถว ” เป็นต้น

นี่เป็นการสรุป  ทบทวนคำสั่ง สำหรับ ครูฝึก ประจำ สถานีตำรวจทุกท่านนะครับ..  มีหลงมีลืม เป็นเรื่องธรรมดาครับ จำไว้  แต่ถ้าไม่ทบทวนก่อน.. มีฮาแน่ๆ 55

 

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.