9 ส.ค.
2012

บัตรประชาชนหายทำอย่างไร บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความหรือไม่ ทำบัตรประชาชนใหม่ที่ไหน ทำบัตรประชาชนใหม่อย่างไร

บัตรประจำตัวประชาชนหายทำอย่างไร

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงตน ในการติดต่อราชการ การทำนิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแทบทุกอย่าง  บางครั้งการอลุ่มอล่วยทางกฎหมายสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งให้ประชาชน ไม่ค่อยพกพาบัตรประจำตัวประชาชน  ซึ่งมีโทษตามกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติ     บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2554  เช่น…….

มาตรา 5 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อ ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  17 ผู้ถือบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป ผู้ใดไม่สามารถ     แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองร้อยบาท

บัตรประชาชน วิวัฒนาการบัตรประชาชน รูปบัตร

วิวัฒนาการบัตรประชาชน อย่าทำหายนะครับ

 

สังเกตได้ว่าถ้าเราไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน  ก็มักไว้กันที่บ้าน ก็จะกลายเป็นบัตรประจำตัวประจำบ้านไป และส่วนใหญ่ หลังจากการที่เดี๋ยวพก เดี๋ยวไม่พก เพราะไม่ใช่นิสัยประจำ ก็มักหาย  แล้วเมื่อบัตรหายแล้ว ต้องทำยังไง  ผมจึงมีวิธีการดำเนินการหลังจากที่บัตรประจำตัวประชาชนเราหายครับ

คำถาม ของคนส่วนใหญ่ที่มักถามกันคือ หากบัตรประชาชน เราหายแล้ว ต้องไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจหรือโรงพักหรือไม่ หรือ บัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร

บัตรหาย แจ้งความโรงพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเอกสารหาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเอกสารหาย

คำตอบคือ  ได้ครับ เมื่อเราไปถึงโรงพัก เราสามารถลงประจำวันในเล่มเอกสารหายได้  และเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ประจำวัน ท่านก็จะลงให้   แต่บางทีพี่ๆตำรวจ ก็จะแนะนำว่า ไม่ต้องแ้จ้งความที่โรงพักก็ได้  เนื่องจากตอนนี้ สามารถไปทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขต ต่างๆ ได้แล้ว     แต่ถ้าหากเพื่อนๆ คิดว่า เกรงว่าบัตรประจำตัวประชาชน จะตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วละก็  ผมแนะนำว่า ลงเถอะครับ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเรา ทราบหรือยังครับว่าบัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร

แจ้งทำบัตรใหม่ที่อำเภอของท่านคำถามข้อต่อมา คือ หากทำบัตรครั้งแรกที่เชียงใหม่  แล้วบัตรมาหายที่ จังหวัดลพบุรี  เราทำบัตรใหม่ที่ลพบุรีได้หรือไม่

ตอบ  สามารถแจ้งทำบัตรประชาชนนอกเขตหรืออำเภอ ใดก็ครับ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขตหรืออำเภอ ทำการสอบถามแทน เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ตอนนี้ง่ายเพราะว่า การทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้ใช้ระบบ finger print หรือ สแกนลายนิ้วมือแล้ว และฐานข้อมูลของเพื่อนๆ ในการทำบัตรประชาชน ก็ลิงค์เชื่อมโยง ในระบบทะเบียนราษฏร ของอำเภอหรือเขต ทั่วประเทศแล้วครับ ไม่ต้องกังวล   ขอแค่ว่าให้มันหายจริงๆ ครับ เราจะได้สบายใจ  

พกบัตรไว้เถอะครับ เดินทางไปไหน มาไหน จะได้สบายใจ..

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.