31 ส.ค.
2012
Posted in: ตำรวจ
By    No Comments

ธงชาติสวยๆ รูปธงชาติสวย ธงชาติไทยสวยๆ บนท้องฟ้าสวยๆ ความหมายของธงชาติ thailand country song

ธงชาติไทย เนื้อเพลงชาติไทย คลิปเพลงชาติไทย

ธงชาติสวยๆ , ท้องฟ้าสวยๆ, ทิวทัศน์สวยๆ, ธงชาติไทย

ความงามของธงชาติไทย เมื่ออยู่บนท้องฟ้า

ธงชาติไทย

สีแดง หมายถึงชาติ 

สีขาวหมายถึง ศาสนา

สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์

เนื้อเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย

รักษามัคคี

ไทยนี้รักสงบ

แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.