30 ก.ย.
2012

ถนนของ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนของ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทาง จาก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ไป ยัง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ใช้ถนนหมายเลข 12 เป็นถนนสาย ชุมแพ-หล่มสัก ( อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ )  ระยะทางจาก แยกไฟแดงพ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มุ่งหน้า ไปยัง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร

ถนน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์, รูปถนนน้ำหนาว ,รูปถนน,ถนนป่าเขา

ลักษณะทางเป็นโค้งขึ้นและลง อยู่ตลอดเวลา

ถนนสายชุมแพหล่มสัก,ถนนน้ำหนาว,ดินสไลด์ข้างถนน,ถนนสวยๆ,ถนนเพชรบูรณ์

ฝั่งซ้ายเป็นแนวดิน,แนวหินสไลด์ ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ

ถนนสายชุมแพ-หล่มสัก,ถนนมีต้นไม้ข้างทาง,ถนนสวยๆ,ถนนน้ำหนาว,ถนนมีป่าไม้

มีต้นไม้สองฝั่งข้างทาง ระมัดระวังยามฝนตก อาจมีต้นไม้หักล้มกีดขวางการเดินทาง

ถนนข้างภูเขา,ถนนชุมแพหล่มสัก,ถนนน้ำหนาว,ถนนขอนแก่น,ดินสไลด์

ถนนที่ตัดผ่านแนวเขา ระมัดระวังดินสไลด์

ถนนสวยๆ, ถนนอันตราย,ถนนชุมแพหล่มสัก,รูปถนน,ถนนขอนแก่น,ถนนน้ำหนาว

ในช่วงเย็น ผู้ที่ขับขี่จาก อ.ชุมแพ ไป อ.หล่มสัก มักเจอปัญหาแสงแดดย้อนเข้าตา

ถนนชุมแพหล่มสัก,ถนนสวย,รูปถนนสวยๆ,ถนนน้ำหนาว,ถนนภูเขา

ภูเขาสูงตั้งตะหง่าน ควรระลึกถึงสิ่งศักดิสิทธิ์เพื่อปกปักรักษาตลอดการเดินทาง

ถนนสวยๆ,ถนนสวยงาม,ถนนบนภูเขาสวยๆ,ถนนน้ำหนาว,รูปถนนสวยๆ,ทิวทัศน์ถนน

ผู้ใช้รถใช้ถนน มักหาจุดที่พอใจ แวะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก

ถนนสวยๆ,ถนนน้ำหนาวสวยๆ,ถนนสายชุมแพ-หล่มสัก,ถนนขอนแก่น,ถนนโค้ง

ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสะพานชั่วคราว ต้องสังเกตและระมัดระวังด้วยนะคับ

 

การเดินทาง โดยใช้เส้นทางนี้ คือ อ.ชุมแพ-อ.หล่มสัก ต้องใช้ความระมัดระวัง กับ สัตว์ป่า หินสไลด์ ต้นไม้ล้ม รถที่ขึ้นลงเขา และการเติมเชื้อเพลิง อุปกรณ์ส่วนควบต้องพร้อมเิดินทางมากๆ ครับ เนื่องจากหลายๆ จุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ถนนน้ำหนาว เพชรบูรณ์

 

 

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.