23 ม.ค.
2013

คลิปการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ฝึกยุทธวิธีตำรวจ การฝึกของตำรวจ แบบฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตัวอย่างฝึกยุทธวิธีตำรวจ

คลิปการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ฝึกยุทธวิธีตำรวจ การฝึกของตำรวจ แบบฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตัวอย่างฝึกยุทธวิธีตำรวจ

การฝึกยุทธวิธีตำรวจ สำหรับข้าราชการตำรวจ ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีตรวจค้น จับกุมผู้กระทำความผิด  ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญ จะให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานกันตามมีตามเกิด ถือว่าใช้ไม่ได้..

การฝึกยุทธวิธีตำรวจในสมัยก่อน อาจขาดความหลากหลาย ที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งถือว่าโจรผู้ร้ายสมัยนี้ ก็มีวิวัฒนาการของการกระทำความผิด อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่เสียอีก

หลักสูตร “Officer Survival & Basic Tactics and Vehicle Stops & Occupant Control”

ทั้งนี้ทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็น คลิปวิดิโอการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตัวอย่างการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ทั้งในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสากล ก็ปรากฎอยู่มากในรูปแบบของภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ซึ่ง ผู้ควบคุมการฝึก อาจนำไปเป็นแบบอย่างและปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อองค์กร หน่วยงาน  สภาพแวดล้อม ตามแต่ละภูมิประเทศ ในเขตรับผิดชอบของตนเอง

แต่ก็ไม่ให้ทิ้งการฝึกของข้าราชการตำรวจ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลท่ามือเปล่า แถวชิด บุคคลประกอบอาวุธ ฯลฯ เป็นการฝึกที่ตำรวจทั่วประเทศ ต้องฝึกทบทวนกันอยู่เป็นเนืองนิจ ทุกสัปดาห์  จุดประสงค์เพื่อรักษาความมีระเบียบวินัย  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของสุภาพบุรุษสีกากี

ในหัวข้อนี้ จะนำคลิปของการตรวจค้นบุคคลตามหลักของยุทธวิธีตำรวจ กรณีตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด มานำเสนอให้ชมกันครับ  เอาเบสิกที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องใช้เป็นประจำ และนำไปถ่ายทอดต่อกันด้วยนะครับ

คลิปการฝึกยุทธวิธีตำรวจ กรณีตรวจค้นบุคคล ในท่ายืน

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.