Tagged with " ฉี่ม่วง"
7 พ.ย.
2012
Posted in: ตำรวจ
By    No Comments

ฉี่ม่วง คืออะไร

เรามักได้ยิน ตามข่าวกันว่า คนนั้นคนนี้ โดนจับฉี่ม่วง หรือฉี่เป็นสีม่วง

แต่ไม่ได้หมายความว่า น้ำของปัสสาวะที่ปกติเป็นสีเหลือง กลายเป็นสีม่วงนะครับ

ฉี่ม่วง ก็คือ การที่ผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน ) หรือ เสพ , สูบ , กิน ยาบ้า นั่นเอง

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ ก็จะใช้ชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นชนิดเร็วของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการตรวจ

หากปรากฎ แถบสีม่วง 2 แถบ  ผลคือ ลบ negative คือไม่พบสารเสพติด

แต่ถ้าหากปรากฎ จำนวน 1 แถบ  นี่แหละครับ เค้าเรียกว่าฉี่ม่วง คือ พบแถบสีม่วงจำนวน 1 แถบ ที่ด้านบนของชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

แสดงว่าในน้ำปัสสาวะของผู้ที่ถูกตรวจมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)อยู่ครับ

ต่อจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ำก็จะส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยัง รพ. หรือ สถานที่ที่ตรวจพิสูจน์  หากได้รับการยืนยันผลว่ามีจริง อันนี้ก็จะถูกดำเนินคดี ฐาน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย