Tag Archives: สอบตำรวจ

สอบตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ เว็ปสมัครสอบตำรวจ สถานที่เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ 56 ที่ไหนเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม 6 สอบตำรวจชั้นประทวน เปิดรับสมัครสอบตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าตำรวจ

สอบตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ สถานที่เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ 56 ที่ไหนเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม 6 สอบตำรวจชั้นประทวน เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ข่าวดีในปี พ.ศ. 2556 มีการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยผู้ที่จะสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 1. จบและมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 2. เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ “ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ” เป็นประเด็นถกเถียงกันมากตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า คนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารมา 3 ปี ( รด ) มีสิทธิสอบในงวดนี้หรือไม่ .. เนื่องจากทางกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ … Continue reading

Posted in ตำรวจ | Tagged , | Leave a comment