Tagged with " สอบตำรวจ"
26 ม.ค.
2013
Posted in: ตำรวจ
By    No Comments

สอบตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ เว็ปสมัครสอบตำรวจ สถานที่เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ 56 ที่ไหนเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม 6 สอบตำรวจชั้นประทวน เปิดรับสมัครสอบตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าตำรวจ

สอบตำรวจชั้นประทวน ปี 2556 เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ สถานที่เปิดสอบคัดเลือกตำรวจ 56 ที่ไหนเปิดสอบตำรวจ วุฒิ ม 6 สอบตำรวจชั้นประทวน เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

ข่าวดีในปี พ.ศ. 2556 มีการสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยผู้ที่จะสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

1. จบและมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

2. เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ

ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ ” เป็นประเด็นถกเถียงกันมากตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า คนที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารมา 3 ปี ( รด ) มีสิทธิสอบในงวดนี้หรือไม่ ..

เนื่องจากทางกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เขียนคุณสมบัติไว้สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกไว้ว่าต้องเป็น ” ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ(ทหารเกณฑ์ )ที่เคยรับราชการในกองประจำการ โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เมษายน 2556 ด้วย

เลยสับสนว่า รด 3 ปี มีสิทธิสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปีงบประมาณ 2556 หรือไม่ อันนี้เป็นความเห็นตรงๆ ของกระผมนะครับ

++นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด เมื่อจบการฝึก 3 ปีแล้ว ก็จะได้ สมุดเล่มเขียว ที่จังหวัดทหารบกต่างๆ รับรองให้  เค้าเรียกว่า  สมุด สด.8  ซึ่งก็จะระบุ ยศ สังกัด ตำแหน่ง ของผู้เข้ารับการฝึก

++ โดยที่สำคัญที่สุด  ในหนังสือ สด.8  ก็จะมีเอกสารสำคัญ  คือ  หนังสือสำคัญที่เป็นแผ่นพับ ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ ของ นักศึกษาวิชาทหาร หรือรด.  ” ในบรรทัดเกือบสุดท้าย ก็จะมีลายลักษณ์อักษรเขียนระบุว่า นศท  ได้รับราชการเข้ากองประจำการ วันที่.. เดือน.. พ.ศ… เท่าไร อีกด้วย ++ คนที่มี หนังสือ สด.8 ลองพลิกเปิดดูตามที่ผมอธิบาย

++ ฉะนั้นแสดงว่า นศท. จบ 3 ปี ได้ผ่านการเข้ารับราชการกองประจำการด้วยเช่นกัน จึงเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ

++ ความเห็นผม ฟันธงคือ นศท มีสิทธิสอบครับ..

หากแต่มาติดตรงประเด็น วงเล็บ  คุณสมบัติ คำว่า “ ทหารเกณฑ์ ” นี่ละสิ ที่สร้างความสับสนให้ผู้สมัครสอบที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารไม่ใช่น้อย รวมทั้งตัวผมเอง  ตรงนี้ไม่แน่ใจว่า กองการสอบมีเจตนารับเฉพาะทหารเกณฑ์หรือไม่..

นศท. ซึ่งฝึกมาแล้ว 3 ปีและเป็นทหารกองหนุนซึ่งเคยผ่านการเข้ารับราชการกองประจำการ ( ตามเอกสารหลักฐานหนังสือ สด.8 ) จะเกิดความไม่แน่ใจ ว่า เอ… เราจะมีสิทธิสอบหรือไม่ เมื่อทางกองกับการสอบท่าน วงเล็บไว้ว่า “ทหารเกณฑ์

++ กระผมจึงขออนุญาตชี้แนวทางในการลดความสับสนแนวทางหนึ่ง   ในช่วงประชาสัมพันธ์ก่อนสอบก็คือ กองการสอบ ควรที่จะ ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน หากต้องการทหารเกณฑ์ ก็ระบุให้ชัดแจ้งเลยว่า เอาเฉพาะทหารเกณฑ์เท่านั้น

ยกตัวอย่างรูปด้านบนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จากเว็ปของกองการสอบ ผมก็สังเกตว่า แบล็กกราวน์เป็นรูปของนักศึกษาวิชาทหารนี่หว่า บางคนจบ ม.6 และ มีใบ สด.8  ยังไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้จักการตีความกฎหมาย เค้าก็เชื่อเต็มๆ สิครับว่า เค้ามีสิทธิ..

”     ต้องได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองหนุน (เป็นทหารเกณฑ์) ที่เคยรับราชการ
ในกองประจำการ โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เมษายน 2556 ด้วย”

อย่างนี้ จะให้ผู้สอบคัดเลือกเข้าใจอย่างไรดี…

ผมอาจจะตีโพยตีพายไปบ้าง  .. เพราะยังไม่มี ผู้รู้แจ้งเห็นจริง มาชี้แจงกรณีนี้  หากแต่ด้วย น้องๆ ของผม ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เรียน 3 ปี และมีวุฒิการศึกษา ม.6  ได้เสียเงินสมัครไปแล้ว 350 บาท..

อาจจะด้วยความสับสนหรือไม่เข้าใจ….กรุณาชี้แจงให้ทราบกระจ่างทีครับ เพราะมันใกล้หมดช่วงเวลาสอบแล้ว..และอีกอย่างหาก นศท จบ 3 ปี ไม่มีสิทธิสอบ .. เกรงว่า จะมีคนเสียเงินสมัครฟรีๆ โดยสับสนในคุณสมบัติของตนเองไม่ใช่น้อย

อีกทั้งตอนนี้ในโลกออนไลน์ มีการถกเถียงในประเด็น คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายตำรวจชั้นประทวนกันอยู่มากโข…  และยังไม่ได้ข้อเท็จจริง… มีแต่ลายลักษณ์อักษรที่ปรากฎอยู่เท่านั้น

การเขียนบทความนี้ไม่ได้เป็นการโจมตี ฝ่ายใดๆ นะครับ เพียงแต่ว่า ต้องการความชัดเจน.. เนื่องจากว่า  มีคนที่รักในอาชีพตำรวจอีกมากมาย ที่มีความมุ่งมั่นและเตรียมตัวที่ดี เฝ้าฟังอยู่ตลอดว่า เมื่อไหร่นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดสอบคัดเลือกตำรวจเสียที..

มันเป็นความหวังของคนหลายๆ คนนะครับ.. ถ้าหากมันไม่ชัดเจน.. อาจทำให้หลายๆ คนเสียโอกาสก็เป็นได้  เพียงเท่านี้ครับ

เป็นคุณสมบัติหลักๆ ที่ทางผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นตำรวจต้องมีนะครับ โดยปีนี้ จะรับทั้งสิ้น 1,746 อัตรา   เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2556

โดยช่องทางในการสมัคร เป็นเว็ปไซต์ ของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามลิงค์ข้างล่าง.. และมีอัตราในการบรรจุ ตามกองบัญชาการต่างๆ ตามด้านล่างครับ

http://www.policeadmission.com/

ขอให้ผู้ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ โชคดีทุกคนครับ!!!!!!!!